Back

Lambang Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) An Nur Yogyakarta adalah lingkaran yang di dalamnya terdapat kitab terbuka dan di atasnya terdapat kubah. Bagian atas tertulis Institut Ilmu al-Qur’an. Untuk bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan  IIQ AN NUR  yang semuanya terangkum dalam bingkai segi lima.

 

Lambang tersebut memiliki arti :

Lingkaran putih : menandakan kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita untuk melahirkan generasi bangsa yang berjiwa Qur’ani.

Kitab terbuka diatas rekal, artinya : kemauan dan tekad untuk selalu mengadakan peningkatan dan memperdalam al-Qur’an serta pengetahuan dalam melaksanakan seruan iqro’

Kubah, artinya : kemauan dan tekad untuk menegakkan panji-panji agama Islam.

Tulisan Institut Ilmu al-Qur’an An Nur merupakan nama resmi Perguruan Tinggi.

Segi lima, melambangkan dasar negara pancasila, artinya bahwa IIQ An Nur bercita-cita mencetak kader bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan, serta mencetak kader bangsa yang mempunyai semangat beriman, berilmu, beramal, berakhlaq, berikhlas.

 

Arti Warna :

  1. WARNA HIJAU :    Subur
  2. WARNA KUNING :    Kemenangan
  3. WARNA PUTIH :    Suci
  4. WARNA HITAM :    Keuletan